Stavebnictví

Nevíte si rady? Zašlete nám svůj e-mail a my rádi Vám pomůžeme!

Esolyt_Stavebnictví.PNG

Pro výrobce stavebních hmot zajišťujeme ucelený sortiment aditiv, plniv a speciálních cementů. Jedná se o étery celulózy, jako retenční činidla a prostředky pro nastavení požadovaných zpracovatelských vlastností. Dále pak práškové disperse pro modifikaci stavebních lepidel, stěrkových a podlahových hmot, étery škrobu a prostředky pro tvorbu pórů. Do sortimentu rovněž patří hlinitanový cement, speciální cementy zabraňující smršťování hmot na bázi portlandských cementů, pucolánová plniva a popílky, použitelné k nastavení požadovaných zpracovatelských a konečných vlastností betonových výrobků, podlahové potěry a lehčená plniva na bázi expandovaného skla.

Produkty

Cementové systémy

Název produktu Popis Výrobce
DENKA®

stavebnictví
Cementové podlahové systémy DENKA jsou dodávány buď jako kalciumsulfohlinitanový cement (CSA), vyvinutý jako prostředek ke zmenšení smrštění u stavebních hmot na bázi cementu, nebo jako amorfní kalcium-aluminátový cement (ACA), vyvinutý k urychlení tuhnutí stavebních hmot na basi cementu a k dosažení vyšší počáteční pevnosti.

Produkty: DENKA D200, DENKA CSA#20, DENKA SC-1
Newchem AG
ISTRA®

stavebnictví
Istra je obchodní značka hlinitanových cementů vyráběných firmou Calucem GmbH, Manheim. Istra je normálně tuhnoucí a rychle tvrdnoucí hlinitanový cement s vysokou počáteční pevností, což je podstatný rozdíl proti normálním portlandským cementům. Dalšími významnými vlastnostmi jsou odolnost proti vysokým teplotám a mrazu a odolnost proti biogenní kyselině sírové. Možné použití jako urychlovač portlandského cementu, žáruvzdorné hmoty, hmoty odolné biogenní kyselině sírové (např. potrubí pro odpadní vody), speciální technologie, kde je potřeba vysoká počáteční pevnost.

Produkty: ISTRA 40, ISTRA 45, ISTRA 50
Calucem
LIAVER®

stavebnictví
Výborná izolace proti chladu a teplu λR = 0,07W(m/K). Nehořlavý odolný proti kyselinám, louhům a organickým rozpouštědlům, biologicky nenapadnutelný, odolný proti mrazu a tvarově stálý při teplotách do 750°C. Použití: suché malty, lehčené omítky, lehčené betony, izolační betony, suchá výstavba / izolace, násypy, hliněné stavební materiály, pojené nebo volné plnivo, těsnění vývrtů, prefa produkty. Liaver GmbH & Co.KG
EFA Füller®

stavebnictví
EFA Füller patří mezi pucolány, křemičité nebo hlinitokřemičité látky, které samy o sobě nemají žádnou vazebnou schopnost, ale s hydroxidem vápenatým a vodou reagují za běžných teplot za vzniku. Newchem AG
METAVER®

stavebnictví
Metaver patří mezi pucolány, křemičité nebo hlinitokřemičité látky, které samy o sobě nemají žádnou vazebnou schopnost, ale s hydroxidem vápenatým a vodou reagují za běžných teplot za vzniku.

Produkty: Metaver M, Metaver I, Metaver N
Newchem AG
HiPerCem®

stavebnictví
Nový typ hlinitanového cementu s optimalizovaným rozdělením velikosti částic a specifickým povrchem, určeného pro vysoce sofistikované ternární systémy. Calucem
LUMNITE SG®

stavebnictví
Nově vyvinutý typ hlinitanového cementu, vyznačující se nízkým obsahem nečistot a poskytující výsledným stavebním materiálům vysokou počáteční pevnost, odolnost proti oděru a biogenní kyselině sírové a ostatním formám chemického napadání. Calucem
MICROSIT®

stavebnictví
Pucolány jsou křemičité nebo hlinitokřemičité látky, které samy o sobě nemají žádnou vazebnou schopnost, ale s hydroxidem vápenatým a vodou reagují za běžných teplot za vzniku cementu podobných CSH fází, které tuhnou, tvrdnou a jsou stálé na vzduchu i pod vodou. Z chemického hlediska jsou pucolány materiály, které obsahují amorfní oxid křemičitý SiO2 a reaktivní křemičitany, hlinitany a hlinitokřemičitany. Mezi pucolány je možné zařadit metakaoliny (kalcinované kaoliny) nebo popílky.

Produkty: Microsit 10, Microsit 20
Newchem AG
ORGAFLOW®

stavebnictví
Superplastifikátor na bázi polykarboxylátu který významnou měrou zlepšuje rozli a celkově reologické vlastnosti (nejen)podlahových směsí.

Produkty: ORGAFLOW SP209
Organik Kimya
TYLOVIS®

stavebnictví
Tylovis SE je dobřesnášenlivý se všemi obvyklými typy aditiv používanými ve výrobě suchých malt jako jsou provzdušňovače, práškové disperse a hydrofobisační činidla. V lepidlech a ve stěrkových hmotách, kde je vyžadován větší přídavek metylcelulosy, snižuje Tylovis SE 7 navíc i lepivost při nanášení a tvorbu škraloupů. Tylovis SE 7 se zpravidla používá spolu s metylcelulosou.

Produkty: Tylovis EP 28, Tylovis PVA 18, Tylovis SE 7
SE Tylose
ORP®

stavebnictví
Práškové disperse se vyrábí sušením vodných dispersí na bázi buď akrylátového polymeru, nebo kopolymerů vinylacetát/vinylversatát, vinylacetát/vinylversatát/alrylát, vinylacetát/akrylát a styren/akrylát. Práškové disperse ORP je možné použít pro následující aplikace: lepidla na obkladačky standartní nebo pružná, spárové hmoty, lepidla nebo základní vrstvy pro zateplovací systémy, dekorativní malty a omítky, podlahové hmoty, opravné malty, sádrové vrchní omítky a spárové hmoty, cementové vodovzdorné izolační malty.

Produkty: ORP 5070MP, ORP 5083HM, ORP 5377HP, ORP 5680SL, ORP 6072MP, ORP 7044ES, ORP 7085HM, ORP 7099RD, ORP 7365HP
Orgachem
TYLOSE®

stavebnictví
Tylose® je významnou součástí mnoha formulací stavebních hmot. Používá se k nastavení retence vody a konzistence, kde současně zlepšuje i přídržnost. Tylose® zlepšuje u malt homogenitu, stabilitu a čerpatelnost. Lepení obkladaček na tenkou vrstvu lepidla a zpracování malt a omítek v kontinuálně pracujících omítacích strojích, bylo možné až při použití Tylose®.

Produkty: Tylose H 100000 YP2, Tylose H 15000 YP2, Tylose H 20P2, Tylose H 300 P2, Tylose H 30000 YP2, Tylose H 6000 YP2, Tylose H 60000 YP2, Tylose MB 15009 P2, Tylose MB 3003 P4, Tylose MH 10015, Tylose MH 200 YP2, Tylose MH 2000 YP2, Tylose MH 300 P2, Tylose MB 15009 P2, Tylose MB 3003 P4, Tylose MH 10015 P4, ...
SE Tylose
HOSTAPUR OSB®

stavebnictví
Hostapur OSB je nejen velmi účinný prostředek pro tvorbu vzduchových pórů, ale i smáčedlo a plastifikátor pro minerální práškové omítky (adhesní a strojní), zdící malty a stěrkové hmoty. Vzduchové póry vytvořené s pomocí Hostapuru OSB mají výraznou stabilitu a dokáží zvláště v cementových a vápnocementových maltách významně snižovat tendenci ke smršťování a tím i k tvorbě trhlin. Další předností Hostapuru OSB je schopnost zvyšovat odolnost malt proti mrazu a snižovat náchylnosti malt ke tvorbě výkvětů.

Produkty: Hostapur OSB
SE Tylose
CASUBI®

stavebnictví
Casubi 3000 je alfa hemi hydrát používaný jako pojivo zejména v podlahových samonivelačních systémech. Díky jeho vlastnostem je možno dosáhnout minimálního smrštění, rychlé pochůznosti a velmi rychlé aplikace podlahových krytin.

Produkty: Casubi 3000
Calucem

Pastovité systémy

Název produktu Popis Výrobce
TYLOSE®

stavebnictví
Tylose® je významnou součástí mnoha formulací stavebních hmot. Používá se k nastavení retence vody a konzistence, kde současně zlepšuje i přídržnost. Tylose® zlepšuje u malt homogenitu, stabilitu a čerpatelnost. Lepení obkladaček na tenkou vrstvu lepidla a zpracování malt a omítek v kontinuálně pracujících omítacích strojích, bylo možné až při použití Tylose®.

Produkty: Tylose H 100000 YP2, Tylose H 15000 YP2, Tylose H 20P2, Tylose H 300 P2, Tylose H 30000 YP2, Tylose H 6000 YP2, Tylose H 60000 YP2, Tylose MB 15009 P2, Tylose MB 3003 P4, Tylose MH 10015, Tylose MH 200 YP2, Tylose MH 2000 YP2, Tylose MH 300 P2, Tylose MB 15009 P2, Tylose MB 3003 P4, Tylose MH 10015 P4, ...
SE Tylose
ORGAL®

stavebnictví
Vodné disperse vyrábí firma Organik Kimia, Istanbul pod obchodním názvem Orgal® ve dvou závodech, a to v Istanbulu a v Roterdamu. Pro výrobu jsou používány polymery nebo kombinace polymerů a to vinylacetát/vinylversatát, vinylacetát/akrylát, akrylát a styren/akrylát. Disperse na těchto bázích je možné použít v následujících aplikacích: interiérové a exteriérové barvy, lesklé a pololesklé barvy, základní barvy, dekorativní nátěry, omítkoviny, nátěry střešních krytin, silikátové barvy, vrchní nátěry zateplovacích systémů, nátěrové hmoty s nízkým VOC, elastomerní nástěnné barvy. Dále barvy, laky a lazury na dřevo, brousitelná napouštědla, izolační laky na dřevo a nátěrové hmoty na kovy.

Produkty: Betoprime S4, Hydroflex 57, Orgal K 635N, Orgal M 420, Orgawhite 2000, Orgal P 036V, Orgal P 050G, Orgal P 056V, Orgal P 062V, Orgal P 086V, Orgal P 838W, Orgal P 838W, Orgal P 850RR, Orgal P 888, Orgal P526, Orgal PR 667, Orgal PR 845A, Orgal PST 100, Orgal PST 50APST 50E, Rooflex 28, Rooflex 35, Tibonder D2 Rooflex S6
Organik Kimya

Sádrové systémy

Název produktu Popis Výrobce
ORP®

stavebnictví
Práškové disperse se vyrábí sušením vodných dispersí na bázi buď akrylátového polymeru, nebo kopolymerů vinylacetát/vinylversatát, vinylacetát/vinylversatát/alrylát, vinylacetát/akrylát a styren/akrylát. Práškové disperse ORP je možné použít pro následující aplikace: lepidla na obkladačky standartní nebo pružná, spárové hmoty, lepidla nebo základní vrstvy pro zateplovací systémy, dekorativní malty a omítky, podlahové hmoty, opravné malty, sádrové vrchní omítky a spárové hmoty, cementové vodovzdorné izolační malty.

Produkty: ORP 5070MP, ORP 5083HM, ORP 5377HP, ORP 5680SL, ORP 6072MP, ORP 7044ES, ORP 7085HM, ORP 7099RD, ORP 7365HP
Orgachem
TYLOSE®

stavebnictví
Tylose® je významnou součástí mnoha formulací stavebních hmot. Používá se k nastavení retence vody a konzistence, kde současně zlepšuje i přídržnost. Tylose® zlepšuje u malt homogenitu, stabilitu a čerpatelnost. Lepení obkladaček na tenkou vrstvu lepidla a zpracování malt a omítek v kontinuálně pracujících omítacích strojích, bylo možné až při použití Tylose®.

Produkty: Tylose H 100000 YP2, Tylose H 15000 YP2, Tylose H 20P2, Tylose H 300 P2, Tylose H 30000 YP2, Tylose H 6000 YP2, Tylose H 60000 YP2, Tylose MB 15009 P2, Tylose MB 3003 P4, Tylose MH 10015, Tylose MH 200 YP2, Tylose MH 2000 YP2, Tylose MH 300 P2, Tylose MB 15009 P2, Tylose MB 3003 P4, Tylose MH 10015 P4, ...
SE Tylose
CASUBI®

stavebnictví
Casubi 3000 je alfa hemi hydrát používaný jako pojivo zejména v podlahových samonivelačních systémech. Díky jeho vlastnostem je možno dosáhnout minimálního smrštění, rychlé pochůznosti a velmi rychlé aplikace podlahových krytin.

Produkty: Casubi 3000
Calucem