Čištění odpadních vod

Nevíte si rady? Zašlete nám svůj e-mail a my rádi Vám pomůžeme!

Esolyt_Čištění odpadních vod.jpeg

Stále se zvyšující tlak na kvalitu životního prostředí velmi úzce souvisí s problematikou čistoty vody. Zajišťujeme, distribuci produktů, které se používají při úpravě a čištění jak komunálních, tak i odpadních vod z průmyslové či zemědělské výroby. Vedle schopnosti rozpustných iontů hlinitanu vápenatého vázat cizí látky obsažené ve vodě, nachází hlinitanové cementy také široké uplatnění při konsolidaci ostatních odpadních materiálů. Mohou být použity k přípravě jak kapalného odpadu (například srážení síranu), tak pevného odpadu (briketování nebo granulace filtračního prachu nebo vláken). Dalšími produkty používanými v této oblasti jsou odpěňovače, které redukují nežádoucí tvorbu pěny během čistícího procesu.

Produkty

Odpadní vody

Název produktu Popis Výrobce
TYLOSE®

čištění odpaních vod
Flokulant

Produkty: Tylose H 100000 YP2, Tylose H 15000 YP2, Tylose H 10 YP4, Tylose H 20 P2, Tylose H 300 P2, Tylose HS 15000 YP2, Tylose MH 300 P2, Tylose MH 50 G4, Tylose MOBS 50 G4
SE Tylose
GLANAPON®

čištění odpaních vod
Odpěňovač - pod značkou GLANAPON jsou pro průmyslové i městské ČOV vyráběny prostředky pro snížení nežádoucí tvorby pěny během čistícího procesu odpadních vod.

Produkty: Glanapon DS 5, GLANAPON DS 5 S, Glanapon DS 51, Glanapon DS 52, GLANAPON DA 301
Bussetti & Co. GmbH
COBUFLOC®

čištění odpaních vod
Flokulant - kationtový polyakrylamid určený ke srážení koloidních nečistot během procesu čištění odpadních vod.

Produkty: COBUFLOC KA 16, COBUFLOC LT 27, COBUFLOC LT 29
Bussetti & Co. GmbH