Biotechnologie

Nevíte si rady? Zašlete nám svůj e-mail a my rádi Vám pomůžeme!

Esolyt_Odpěňovače.jpeg

V oblasti potravinářského průmyslu patří mezi naše klíčové výrobky odpěňovače, antiinkrustanty a ostatní aditiva. Tyto produkty jsou používány především v procesu zpracování zemědělských produktů jako jsou brambory a cukrová řepa k zamezení tvorby pěny a eliminaci usazování nežádoucích látek na výrobních zařízeních. Mezi zákazníky patří mimo jiné cukrovary, lihovary, škrobárny a ostatní výrobci produktů z brambor jako jsou například bramborové lupínky, předsmažené hranolky a pod.. Široký sortiment a vysoká úroveň možné personalizace odpěňovačů GLANAPON dle konkrétních podmínek výroby umožňuje zákazníkům docílit vyšší efektivity výroby a úsporám nákladů na energie.

Produkty

Výroba cukru

Název produktu Popis Výrobce
COBUFLOC®

výroba cukru
Flokulant - kationtový polyakrylamid určený ke srážení koloidních nečistot během epurace, druhé fáze výrobního procesu výroby cukru.

Produkty: COBUFLOC KA 16, COBUFLOC LT 27, COBUFLOC LT 29
Bussetti & Co. GmbH
GLANAPON® Odpěňovač - pod značkou GLANAPON jsou pro výrobce cukru z cukrové řepy vyráběny prostředky pro snížení nežádoucí tvorby pěny během všech čtyř základních fázích výrobního procesu. Lze je tedy využít ve venkovním prostředí během počátečního praní surové řepy, pro plavící, aluviální i odpadní vodu, při extrakci, čištění šťávy i během odpařování. Díky specifickému složení GLANAPONU lze docílit regulací viskosity obecného zlepšení podmínek odstřeďování a krystalizace, čímž dochází ke zkrácení doby varu a zvýšení výnosu sacharózy. Odpěňovač rovněž lze využít i při následném zpracování melasy.

Produkty: GLANAPON DS 2, GLANAPON DS 5, GLANAPON DS 9, GLANAPON DS 11, GLANAPON DS 16, GLANAPON DS 22, GLANAPON DS 33, GLANAPON DS 44, GLANAPON DS 51, GLANAPON 5289

Pan Aid - pod značkou GLANAPON jsou pro výrobce cukru z cukrové řepy vyráběny prostředky pro snížení viskosity těžké šťávy

Produkty: GLANAPON DS 92, GLANAPON DS 98
Bussetti & Co. GmbH
COBURON®

výroba cukru
Antiinkrustant - sodné soli různých polyakrylových kyselin, jako aniontové dispergační činidlo určené zejména pro použití jako prostředek proti usazeninám ve stanicích výparníku během výroby cukru.

Produkty: COBURON D 40
Bussetti & Co. GmbH

Výroba ethanolu

Název produktu Popis Výrobce
GLANAPON®

výroba ethanolu
Odpěňovač - pod značkou GLANAPON jsou pro výrobce potravinářského i nepotravinářského lihu vyráběny prostředky pro snížení nežádoucí tvorby pěny v různých fázích výrobního procesu, především během fermentace. Široký sortiment a vysoká úroveň možné personalizace odpěňovačů GLANAPON dle konkrétních podmínek výroby umožňuje zákazníkům docílit vyšší efektivity výroby nejen díky úsporám nákladů na energie. Odpěňovače jsou vyráběny jako kombinace neinotových povrchově aktivních látek nebo estery mastných kyselin s neiontovými nosnými látkami. Dle jednotlivých typů mohou být dávkovány čisté nebo jako emulze.

Produkty: GLANAPON DS44, GLANAPON DG121, GLANAPON DG13, GLANAPON DG158, GLANAPON DA260, GLANAPON DB805, GLANAPON 2000, GLANAPON 2330
Bussetti & Co. GmbH

Výroba škrobu

Název produktu Popis Výrobce
GLANAPON®

výroba škrobu
Odpěňovač - pod značkou GLANAPON jsou pro výrobce bramborového škrobu vyráběny prostředky pro snížení nežádoucí tvorby pěny ve všech fázích výrobního procesu. Odpěňovače lze využít pro různé aplikace v průmyslu výroby škrobu i jako univerzální odpěňovač pro čistírny odpadních vod. Odpěňovače jsou vyráběny jako sloučeniny neutrálních povrchově aktivních látek, různých alkylenoxidových polymerů a hydrofilních polyolů a silikonu. Pro jednotlivé výrobní fáze mají vždy své specifické složení a vlastnosti.

Produkty: GLANAPON DS5, GLANAPON DS25, GLANAPON DS51, GLANAPON DG121, GLANAPON DG122, GLANAPON DG123, GLANAPON DG188, GLANAPON DG190, GLANAPON DG197, GLANAPON DG199, GLANAPON DG199-H, GLANAPON DA202, GLANAPON DA301, GLANAPON 2330
Bussetti & Co. GmbH

Zpracování brambor

Název produktu Popis Výrobce
GLANAPON®

zpracování brambor
Odpěňovač - pod značkou GLANAPON jsou pro zpracovatele brambor včetně výrobců bramborových lupínků vyráběny prostředky pro snížení nežádoucí tvoryby pěny a to jak ve venkovním prostředí během počátečního praní surových brambor na vstupu do výroby i do transportní vody. Dále pak během škrábání brambor, jejich krájení i blanšírování. Odpěňovače jsou vyráběny jako kombinace rostlinných olejů s neionogenními povrchově aktivními látkami, estery glycerolu s mastnými kyselinami nebo kombinace esterů neiontových masných kyselin. Pro jednotlivé výrobní fáze mají vždy své specifické složení a vlastnosti.

Produkty: GLANAPON DG121, GLANAPON DG185, GLANAPON DG199, GLANAPON DA216, GLANAPON DA260, GLANAPON DA264, GLANAPON 1594
Bussetti & Co. GmbH