Stavebnictví

Nevíte si rady? Zašlete nám svůj e-mail a my rádi Vám pomůžeme!

Esolyt_Stavebnictví.PNG

Pro výrobce stavebních hmot zajišťujeme ucelený sortiment aditiv, plniv a speciálních cementů. Jedná se o étery celulózy, jako retenční činidla a prostředky pro nastavení požadovaných zpracovatelských vlastností. Dále pak práškové disperse pro modifikaci stavebních lepidel, stěrkových a podlahových hmot, étery škrobu a prostředky pro tvorbu pórů. Do sortimentu rovněž patří hlinitanový cement, speciální cementy zabraňující smršťování hmot na bázi portlandských cementů, pucolánová plniva a popílky, použitelné k nastavení požadovaných zpracovatelských a konečných vlastností betonových výrobků, podlahové potěry a lehčená plniva na bázi expandovaného skla.

Produkty

Cementové systémy > Prefa

Název produktu Popis Výrobce
DENKA®

stavebnictví
Cementové podlahové systémy DENKA jsou dodávány buď jako kalciumsulfohlinitanový cement (CSA), vyvinutý jako prostředek ke zmenšení smrštění u stavebních hmot na bázi cementu, nebo jako amorfní kalcium-aluminátový cement (ACA), vyvinutý k urychlení tuhnutí stavebních hmot na basi cementu a k dosažení vyšší počáteční pevnosti.

Produkty: DENKA D200, DENKA CSA#20, DENKA SC-1
Newchem AG
LIAVER®

stavebnictví
Výborná izolace proti chladu a teplu λR = 0,07W(m/K). Nehořlavý odolný proti kyselinám, louhům a organickým rozpouštědlům, biologicky nenapadnutelný, odolný proti mrazu a tvarově stálý při teplotách do 750°C. Použití: suché malty, lehčené omítky, lehčené betony, izolační betony, suchá výstavba / izolace, násypy, hliněné stavební materiály, pojené nebo volné plnivo, těsnění vývrtů, prefa produkty. Liaver GmbH & Co.KG
EFA Füller®

stavebnictví
EFA Füller patří mezi pucolány, křemičité nebo hlinitokřemičité látky, které samy o sobě nemají žádnou vazebnou schopnost, ale s hydroxidem vápenatým a vodou reagují za běžných teplot za vzniku. Newchem AG
METAVER®

stavebnictví
Metaver patří mezi pucolány, křemičité nebo hlinitokřemičité látky, které samy o sobě nemají žádnou vazebnou schopnost, ale s hydroxidem vápenatým a vodou reagují za běžných teplot za vzniku.

Produkty: Metaver M, Metaver I, Metaver N
Newchem AG
HiPerCem®

stavebnictví
Nový typ hlinitanového cementu s optimalizovaným rozdělením velikosti částic a specifickým povrchem, určeného pro vysoce sofistikované ternární systémy. Calucem
LUMNITE SG®

stavebnictví
Nově vyvinutý typ hlinitanového cementu, vyznačující se nízkým obsahem nečistot a poskytující výsledným stavebním materiálům vysokou počáteční pevnost, odolnost proti oděru a biogenní kyselině sírové a ostatním formám chemického napadání. Calucem
MICROSIT®

stavebnictví
Pucolány jsou křemičité nebo hlinitokřemičité látky, které samy o sobě nemají žádnou vazebnou schopnost, ale s hydroxidem vápenatým a vodou reagují za běžných teplot za vzniku cementu podobných CSH fází, které tuhnou, tvrdnou a jsou stálé na vzduchu i pod vodou. Z chemického hlediska jsou pucolány materiály, které obsahují amorfní oxid křemičitý SiO2 a reaktivní křemičitany, hlinitany a hlinitokřemičitany. Mezi pucolány je možné zařadit metakaoliny (kalcinované kaoliny) nebo popílky.

Produkty: Microsit 10, Microsit 20
Newchem AG